Mediální trénink

Pozvali vás do živého vysílání nebo vás čeká setkání s novinářem? Můžu vám zaručit, že vás skvěle připravím. Vysvětlím vám, jak média fungují, co říkat, co si nechat pro sebe a jak nejlépe prezentovat svůj projekt. To vše v souladu s vaší osobností nebo značkou. Dozvíte se, jak probíhá „autorizace“ textu i co dál po rozhovoru. Stihneme to během 60minutové konzultace.

Chci rychle připravit na mediální prezentaci

 

Zatím to nehoří a rádi byste spíš trénovali? Pak je tu mediální trénink. Připravím vás na úspěšné rozhlasové, televizní či veřejné vystoupení. Při vedení tréninků vycházím ze své dlouholeté mediální praxe, především pak ze zkušeností redaktorky a moderátorky Českého rozhlasu a České televize. Využívám i svých koučovacích dovedností. Mediální tréninky vznikají na základě konkrétní objednávky, nejčastěji se týkají těchto témat:

  • seznámení s médii v ČR / typy médií, principy fungování, nabízení informací do médií, komunikace s novináři
  • rozhlasový rozhovor / práce s hlasem, rozhovor pro různé typy pořadů, rozhovor po telefonu, natočení rozhovoru a zpětná vazba
  • televizní rozhovor / specifika rozhovoru před kamerou, rozhovor pro různé TV formáty, image, natočení rozhovoru a zpětná vazba
  • vystoupení na tiskové konferenci / rozdělení rolí, prezentace tématu, reakce na dotazy, nácvik TK a zpětná vazba
  • veřejná prezentace / představení produktu a firmy, struktura prezentace, práce s hlasem, nonverbální komunikace, zvládání trémy, image, nácvik a zpětná vazba
  • zvládání trémy / tipy a účinné návody, praktická cvičení
  • nonverbální komunikace / její význam, první dojem, postoj, gesta, oční kontakt, rozbor natočeného záznamu
  • příprava pracovníků oddělení PR / základy komunikace s médii, tiskové zprávy, mediální databáze, vyjádření pro média, akce pro novináře, sledování mediálního ohlasu

Mediální trénink může probíhat přímo ve vaší firmě nebo v prostorách v centru Prahy. Můžete si ho objednat i mimo Prahu. Základní přípravu na setkání s novináři a vystoupení v médiích poskytuji i po e-mailu a telefonu.

Vybrané reference: Michelin, Strana zelených, IDC CEMA, Abivia

Potřebuji mediální trénink