Mediální trénink

Připravím vás na úspěšné rozhlasové, televizní či veřejné vystoupení. Při vedení tréninků vycházím ze své dlouholeté mediální praxe, především pak ze zkušeností redaktorky a moderátorky Českého rozhlasu a České televize. Využívám i svých koučovacích dovedností. Mediální tréninky vznikají na základě konkrétní objednávky, nejčastěji se týkají těchto témat:

  • seznámení s médii v ČR / typy médií, principy fungování, nabízení informací do médií, komunikace s novináři
  • rozhlasový rozhovor / práce s hlasem, rozhovor pro různé typy pořadů, rozhovor po telefonu, natočení rozhovoru a zpětná vazba
  • televizní rozhovor / specifika rozhovoru před kamerou, rozhovor pro různé TV formáty, image, natočení rozhovoru a zpětná vazba
  • vystoupení na tiskové konferenci / rozdělení rolí, prezentace tématu, reakce na dotazy, nácvik TK a zpětná vazba
  • veřejná prezentace / představení produktu a firmy, struktura prezentace, práce s hlasem, nonverbální komunikace, zvládání trémy, image, nácvik a zpětná vazba
  • zvládání trémy / tipy a účinné návody, praktická cvičení
  • nonverbální komunikace / její význam, první dojem, postoj, gesta, oční kontakt, rozbor natočeného záznamu
  • příprava pracovníků oddělení PR / základy komunikace s médii, tiskové zprávy, mediální databáze, vyjádření pro média, akce pro novináře, sledování mediálního ohlasu

Mediální trénink může probíhat přímo ve vaší firmě nebo v příjemném prostoru v centru Prahy. Můžete si ho objednat i mimo Prahu. Základní přípravu na setkání s novináři a vystoupení v médiích poskytuji i po e-mailu a telefonu.

Vybrané reference: Michelin, Strana zelených, IDC CEMA, Abivia

 

Mám zájem o mediální trénink