Public relations, content a mediální tréninky

Podnikatelům a firmám pomáhám správně komunikovat a dát o sobě vědět. Na mediálních trénincích učím, jak úspěšně vystupovat v médiích a na veřejnosti.

Public relations

Zviditelním vás nebo vaši firmu v kvalitních médiích. Nastavím efektivní komunikaci, připravím obsah. Výborně znám české mediální prostředí, v médiích působím více jak 25 let.

Více o public relations

Mediální trénink

Připravím vás na úspěšné mediální i veřejné vystoupení. Při vedení mediálních tréninků využívám své zkušenosti rozhlasové a televizní redaktorky a moderátorky.

Více o mediálním tréninku